CONTACT

Contactgegevens

Postadres:
Tiggeltsestraat 16 a
4891 ZR Rijsbergen

Factuuradres
Overasebaan 19
4891 RG Rijsbergen

Algemeen e-mailadres: info@kpj-rijsbergen.nl
E-mailadres tentfeest: tentfeest@kpj-rijsbergen.nl

Bestuur

Voorzitter: Lars Tilborghs
Vice-voorzitter: Manon Vissers
Penningmeester: Manon Vissers
Secretaris: Bram Machielsen
Algemeen bestuurslid: Fenne Pas (ledenadministratie)
Algemeen bestuurslid: Amy Bastiaansen
Algemeen bestuurslid: Niels Vermeeren
Algemeen bestuurslid: Sjoerd Huijbrechts
Algemeen bestuurslid: Mariska van Gils
Algemeen bestuurslid: Luuk Kennis